Umathum

Umathum_vinarstvo.jpgVinárstvo vynikajúce aj v medzinárodnom kontexte. Má množstvo pôd, ktoré tiež umožňujú širokú škálu odrôd od bielej cez červenú až po sladkú.  Josef Umathum venuje osobitnú pozornosť miestnym odrodám hrozna Zweigelt a St. Laurent. Vyberajú sa staré vínne révy a vykonáva sa interná kontrola kvality.  Základné vinice slúžia ako génová banka pre najlepší rastlinný materiál.

Vinárstvo vďaka klasickej etikete komunikuje aj s tradičným štýlom vína - víno sa tu považuje za jedlo pre dušu.