Torres


Torres_pre_web.jpgVinárstvo Torres  založil Jaime Torres Vendrell v roku 1870 ako malé vinárstvo v Barcelone. Rýchlo sa      rozrástlo na medzinárodnú spoločnosť, ktorá v súčasnosti pestuje vinič na viac ako 1 000 hektároch. Cieľom rodinného podniku je však stále výroba výnimočných vín a destilátov. 

Preukazujú to okrem iného líniou Natureo, ktorá pozostáva z vín, z ktorých sa po fermentácii úplne odstráni alkohol. Týmto spôsobom si môžete vychutnať kvalitné vína so všetkými odrodovými charakteristikami, aj keď nechcete piť alkohol.