Heinrich

Heinrich_vinarstvo.jpgGernot Heinrich zostáva verný svojim štandardom kvality na všetkých úrovniach a zachováva rovnováhu medzi tradíciou a modernými normami vinárstva: vinár sám ako značka.