Boekenhoutskloof

boekenhoutskloof.jpgVinár a majiteľ Marc Kent nerobí žiadnu reklamu a tiež sa podieľa málo na veľkých veľtrhov vína. Napriek tomu sú Boekenhoutskloof vína tak vysoko vyhľadávané, že sú často vypredané ihneď po zverejnení. Kľúč tohto fenoménu pravdepodobne spočíva v mimoriadnej kvalite vín.